Kulturhusdrømmen har levd i 70 år

Kulturhusdrømmen har levd i 70 år

 

Første gang behovet for et kulturhus ble luftet offentlig i Nittedal, var gjennom et leserbrev i nyetablerte Varingen i 1947.

Behovet for et "sangens og musikkens hus" var hyppig debattert de neste tiårene,  og med oppblomstringen av teatermiljøet utover 1980- og 90-tallet ble kultuhussaken ytterligere aktualisert. I forkant av tusenårsskiftet satte prosessen  fart. 
Her er noen av milepælene for de siste 20 årene:


1997: Nittedal musikkråd tar opp igjen sine verv med ett mål for øye: Å realisere kulturhus i Nittedal. De gjennomfører en undersøkelse blant bygdas lag og foreninger rundt kulturhusbehov.

2000-VARIANTEN: Slik så Are Meinich Arkitekters skisse til kulturhus ut. - Klikk for stort bilde2000-VARIANTEN: Slik så Are Meinich Arkitekters skisse til kulturhus ut. 1999: Det nedsettes en politisk oppnevnt kulturhuskomité. 38 tomtealternativer vurderes i alle deler av bygda. Tomten mellom rådhuset og Mosenteret velges som den beste.

1999: Kulturhuset velges som Nittedal kommunes offisielle tusenårssted. De statlige midlene (kr. 119.500) settes av til utsmykking av det framtidige kulturhuset.

2000: Den kommunale tomten mellom rådhuset og Mosenteret avsettes til kulturhusformål som kommunens gave til bygdas kulturliv.

2000: Are Meinich Arkitekter lager kulturhusskisser, inklusive bibliotek, som bygger på romprogrammet fra kulturhuskomiteen.
 

2003: Stiftelsen Nittedal Kulturhus dannes med medlemmer fra bygdas frivillige organisasjonsliv, samt kommunen.

2006: Kommunestyret vedtar at «kulturhustomten» ikke skal reguleres til formålet likevel, men vil i stedet  vurdere om det finnes bedre egnede tomter. Dette utløser sterke reaksjoner hos Stiftelsen Nittedal Kulturhus og det frivillige kulturlivet i Nittedal.
 

ENGASJEMENT. Mange protesterte i 2006 etter vedtaket om å ikke omregulere kulturhustomten likevel. - Klikk for stort bildeENGASJEMENT. Mange protesterte i 2006 etter vedtaket om å ikke omregulere kulturhustomten likevel.

2009: Etter en ny kulturhusutredning, vedtar kommunestyret å bygge kultursal på Nittedal ungdomsskole i stedet for kulturhus.

 

2011: Anbudskonkurranse for kultursal avlyses, da det kun kommer inn ett anbud.


2011: Etter kommunevalget høsten 2011, skyter kulturhusplanene fart, i desember samme år vedtar kommunestyret at kulturhuset skal igangsettes i løpet av fireårsperioden.

2012: Kommunestyret vedtar byggestart for kulturhus i løpet av 2014.

2013: Vedtak om prosjektstyringsplan og omfangsalternativ,
samt etablering av byggekomité.

2014: Etter kvalifiseringsrunde, med utlysning i hele EØS-området, blir fire konkurranseforslag til kulturhus og kirke lansert i februar.  20. mars utroper evalueringsutvalget vinneren av konkurransen, etter bredt folkelig engasjement med 61 høringsforslag: JM Norge og L2 Arkitekter skal bygge kulturhus og kirke i Nittedal. 

2014: Kommunestyret vedtar igangsetting av bygging i desember. Dette blir behørig markert, med nytt fakkeltog til kulturhustomten, denne gangen i glede. Mer enn 200 møter opp til markeringen.

Fakkeltog til kulturhustomten 20. desember 2014 for å feire vedtak av igangsetting av bygging. - Klikk for stort bildeFakkeltog til kulturhustomten 20. desember 2014 for å feire vedtak av igangsetting av bygging. 2015: 7. april 2015 begynner arbeidene på kulturhustomten.

Det utlyses en navnekonkurranse på høstparten, og en jury velger navnet Kulturverket Flammen. Ilddåpen skjer 12. desember på den nystøpte sålen der Storsalen i Flammen skal ligge.

2016: Kulturhuset ferdigstilles.

2017: Offisiell åpning lørdag 11. mars. 

Kulturhustomten fra lufta
Sommeren 2013 | Fotograf: Varingen Fotograf: Mariann Torsvik Fotograf: Mariann Torsvik Sålen på sørfløyen støpes | Fotograf: Mariann Torsvik Fotograf: Mariann Torsvik 08. Byggeprosess Kulturverket Flammen juni 2016.JPG Fotograf: Mariann Torsvik Fotograf: Mariann Torsvik Kulturtorget
Kulturverket Flammen
Uteomhusområde
Byggeplass - nesten ferdig
Bilde tatt fra kirketårnet | Fotograf: Per Aasland Byggeprosess 
Storsalen juni 2016 Kulturverket Flammen
Trapp inne
Byggeprosess | Fotograf: Mariann Torsvik Storsalen oktober 2016 | Fotograf: Mariann Torsvik Kulturverket Flammen
Storsalen
Byggeprosess | Fotograf: Erling S. Kristansen Kulturverket Flammen
Vestibyle
Trapp | Fotograf: Mariann Torsvik Kulturverket Flammen
Skilt Skilt med lys | Fotograf: Erling S. Kristiansen
Sist endret 04.01.2017
Fant du det du lette etter?

Nyhetsbrev

Som abonnent på Kulturverket Flammen sitt nyhetsbrev får du informasjon om nye forestillinger og nyheter før alle andre.

Kuturverket Flammen Borghild Rudsvei 3
1482 Nittedal

flammen@nittedal.kommune.no

Del

Login for redigering