Brukerrådet for Kulturverket Flammen

Brukerrådet for Kulturverket Flammen

I hele planleggings- og prosjekteringsperioden har en brukergruppe vært involvert i arbeidet med romprogram, funksjoner og prioriteringer av utstyr og inventar i kulturhuset, innenfor gitte økonomiske rammer. For å videreføre Nittedal kommunes samarbeid med lokalt kulturliv om Kulturverket Flammen, vedtok kommunestyret 29. mars 2016 å opprette et brukerråd.

Målet til Brukerrådet for Kulturverket Flammen er å bidra til å fremme dialog mellom Nittedal kommune og bygdas frivillige kulturliv rundt innhold og kvalitet i Kulturverket Flammen, også etter at huset er åpnet.

Mandatet er å være rådgivende organ for daglig leder i Kulturverket Flammen, for å gi brukerne en mulighet til å påvirke innholdet i huset, da hovedsakelig innholdet i kultursalene. Være høringsinstans i prosesser rundt utleiereglement, profil, utstyrsbehov og andre forhold som direkte berører brukerne av Kulturverket Flammen. Brukerrådet har ingen besluttende myndighet.

Brukerrådet velges av og blant medlemmene i Stiftelsen Nittedal Kulturhus og Nittedal Kulturråd.
Brukerrådet for Kulturverket Flammen for 2016/2017 består av:

Jan Tore Berg
Steffen Ryengen                  
Erland Heir                         
Lene Hagen                      
Anette Meiltoft    

Sist endret 04.01.2017
Fant du det du lette etter?

Nyhetsbrev

Som abonnent på Kulturverket Flammen sitt nyhetsbrev får du informasjon om nye forestillinger og nyheter før alle andre.

Kuturverket Flammen Borghild Rudsvei 3
1482 Nittedal

flammen@nittedal.kommune.no

Del

Login for redigering